Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

12
sie

... jest mi przykro w związku z sytuacją ALMAMER

Jestem jednym z byłych absolwentów uczelni ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. To co obecnie wyszło na jaw i to co się obecnie dzieje, przeraża mnie i nie mogę w to uwierzyć. Uczelnia ta jest dla mnie przemiłym wspomnieniem a jednocześnie jestem niesamowicie wdzięczna Rektorowi Januszowi Merskiemu za pomoc i wsparcie w bardzo ciężkich chwilach mojego życia.

Naukę na tej uczelni rozpoczęłam w 1996 roku, gdy po zaliczeniu matury wyjechałam z miasta rodzinnego i zamieszkałam w Warszawie. Uczelnia miała wtedy siedzibę przy ul. Białobrzeskiej. Były to studia zaoczne na Wydziale Ekonomicznym, o specjalności Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw.

Studia te niestety byłam zmuszona przerwać w roku 1999 w związku z nadchodzącym macierzyństwem. Miałam zaliczone absolutorium, ale nie obronioną pracę dyplomową- licencjat. Jednak w 2003 roku, wiedziona chęcią rozwoju i udowodnienia mojej wartości po przykrych zdarzeniach wypadku samochodowego i rozpadu mojego małżeństwa - wróciłam na uczelnię.

Pan Rektor po wstępnej rozmowie ze mną, widząc moje ograniczenia życiowe (utracone zdrowie i samotne macierzyństwo malutkiego dziecka) wyszedł mi z pomocą i zostałam przyjęta na indywidualny tok nauczania. Po roku miałam uzupełnione absolutorium, napisaną pracę dyplomową i uzyskałam tytuł LICENCJAT .

 Dyplom licencjat.jpg

W 2004 roku dzięki pomocy stypendialnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozpoczęłam naukę korzystając z indywidualnego toku nauczania na studiach magisterskich. Wykładowcy u których zaliczałam poszczególne zakresy wiedzy, ze zrozumieniem podchodzili do toku mojej nauki, ze zrozumieniem patrzyli gdy przyjeżdżałam na wykłady z kilkuletnim synem. W 2008 roku uzyskałam tytuł MAGISTER.

 Dyplom magister.jpg

Moje sukcesy zostały docenione i zostałam odznaczona przez władze uczelni tytułem LIDER SUKCESU. Moje  wyniki nauki, ambicje i chęć zdobywania kolejnych stopni naukowych została dostrzeżona przez Rektora Janusza Merskiego, który wezwał mnie na rozmowę. Dostałam po raz kolejny wsparcie ze strony Pana Rektora i rozpoczęłam w 2008 roku naukę na studiach doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, korzystając z indywidualnego toku nauczania i stypendium PFRON. Studia ukończyłam w 2011 roku z wynikiem pozytywnym.

 świadectwo ukończenia studiów doktoranckich.jpg

Teraz staram się opracować treść mojej pracy doktorskiej i zależy mi na uzyskaniu tytułu DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH. Choć pewnie na tym stopniu naukowym moja edukacja jeszcze się nie zakończy.

Jest mi okropnie przykro że uczelnia ALMAMER w ten niemiły sposób kończy swoją działalność !!!

Jest mi okropnie przykro jak traktowany jest Rektor Janusz Merski !!!  

Dzięki pomocy Pana Rektora ja odzyskałam poczucie własnej wartości gdy musiałam się zmagać z moimi problemami zdrowotnymi, procedurami prawnymi po wypadku komunikacyjnym i procedurami rozwodowymi.

Ja darzę Pana Rektora wielkim szacunkiem i wdzięcznością za to jak wiele mi pomógł gdy tego potrzebowałam.

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)