Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

5
paź

… moje kwalifikacje wspierają rozwój przedsiębiorczości.

Moja wiedza i doświadczenie są doceniane. Obecnie oprócz pełnienia funkcji eksperta Business Centre Club ds. niepełnosprawności oraz członka zwyczajnego Inicjatywy Firm Rodzinnych jestem dodatkowo ekspertem ds. oceniania wniosków / projektów o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Bliższych bardziej szczegółowych informacji chętnie udzielę w czasie osobistej rozmowy.

Część zakresu mojej wiedzy przedstawiają poniższe Certyfikaty.

Zaświadczenie - Fundusze europejskie - jakie to proste.pdf

Zaświadczenie- Infrastruktura i Rozwój. Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020.PDF

Certyfikat- Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020. Kwalifikowalność wydatków..pdf

Certyfikat- Zasady realizacji projektów współpracy ponadnarodowej.pdf

Certyfikat- Zasady realizacji projektów innowacyjnych.pdf

Certyfikat- Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER.pdf

Certyfikat- Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami.jpg

Certyfikat- Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS.jpg

Certyfikat- Perspektywa UE 2014-2020. Co nas czeka w roku 2016..PDF

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)