Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

  •  zatrudnienie na emeryturze, m.in.:

                   - formy zatrudnienia,

                   - procedury ZUS,

                   - korzyści i obowiązki pracodawcy,

                   - dorabianie do emerytury,

                   - korzyści dla pracujących Seniorów.

  • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, m.in.:

                  - otwarty i zamknięty rynek pracy – różnorodność form zatrudnienia,

                  - dostosowanie miejsca pracy dla niepełnosprawnego pracownika,

                  - uprawnienia pracodawców osób niepełnosprawnych,

                  - wsparcie finansowe dla pracodawców osób niepełnosprawnych,

                  - przedsiębiorczość/samo zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

  • wymogi formalne i merytoryczne wniosków o dotacje i dofinansowanie projektu, m.in.:

                  - dobór źródła i formy finansowania,

                  - zgodność projektu z określonymi wytycznymi,

                  - zgodność kwalifikowalności wydatków,

                  - zarządzanie i realizacja projektów.

 

CENNIK

Doradztwo indywidualne w zależności od potrzeby klienta od 100 zł. + VAT 


Szkolenie zależnie od potrzeb zleceniodawcy, cena do negocjacji.