Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

17
maj

Kontroling projektów/inwestycji w organizacji. Czy to się opłaca ???

Każdy projekt przynosi swego rodzaju korzyści, m.in.:

  1. Korzyści bezpośrednie finansowe: mające bezpośredni wpływ na wynik organizacji, przychód firmy, zaoszczędzone wydatki.
  2. Korzyści pośrednie finansowe: możliwe do zaprezentowania w sposób finansowy, nie mające bezpośredniego wpływu na wynik firmy, oszczędności czasu i pracochłonności procesowania.
  3. Korzyści niefinansowe: wyliczenie finansowe jest zbyt skomplikowane lub pracochłonne.

Natomiast korzyściami z kontroli projektów są:

  1. Zatrzymanie projektów „nierokujących”
  2. Zwiększenie efektywności inwestycji firmy
  3. Nauka z projektów zakończonych
  4. Zwiększenie wykorzystania zasobów organizacji
  5. Zwiększenie jakości prognozowania kosztów i korzyści z projektów

Certyfikat - Kontroling projektów inwestycji w organizacji.jpg

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)