Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

CENNIK

Doradztwo indywidualne w zależności od potrzeby klienta od 100 zł. + VAT 
Szkolenie zależnie od potrzeb zleceniodawcy, cena do negocjacji.

 

Doradztwo i szkolenia z zakresu:

  • przedsiębiorczości i jej finansowania, m.in.:

                  - podjęcie decyzji o tworzeniu własnego przedsiębiorstwa,

                  - organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,

                  - dobór źródła i formy finansowania,

                  - jak uniknąć i pokonać problemy z zadłużeniem.

  • finansowania w perspektywie finansowej 2014 – 2020, m.in.:

                  - dobór źródła i formy finansowania,

                  - zgodność projektu z określonymi wytycznymi,

                  - zgodność kwalifikowalności wydatków,

                  - zarządzanie i realizacja projektów.

  • zatrudniania osób niepełnosprawnych, m.in.:

                  - otwarty i zamknięty rynek pracy – różnorodność form zatrudnienia,

                  - dostosowanie miejsca pracy dla niepełnosprawnego pracownika,

                  - uprawnienia pracodawców osób niepełnosprawnych,

                  - wsparcie finansowe dla pracodawców osób niepełnosprawnych,

                  - przedsiębiorczość/samo zatrudnienie osób niepełnosprawnych.